53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Plaatsing

Iedereen die de opvang van zijn/haar kind via ons gastouderbureau wil regelen, kan zich telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden.

Daarna wordt er een afspraak bij u thuis gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en om alle gegevens te verzamelen die nodig zijn om voor u een passende gastouder te vinden.

Als onze bemiddelingsmedewerkster een mogelijk goede koppeling vindt, krijgt u een anonieme beschrijving van de gastouder. U hoort wat de beschikbaarheid is, de gezinssituatie, eventuele opvangkindjes die er al zijn en de woonplaats. Ditzelfde doen we bij de gastouder: deze krijgt een anonieme beschrijving van u. Vervolgens kunnen beide partijen aangeven of ze op de voorgestelde koppeling willen ingaan.

Als dit zo is, wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek.

Als zowel u als de gastouder tot een samenwerking besluit, wordt de verdere procedure in gang gezet wat uiteindelijk leidt tot het opstellen van een “Overeenkomst van opdracht tussen Ouder en Gastouder” en het ondertekenen van een contract.

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer