53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang.
De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement.
De oudercommissie kan advies uitbrengen over elk voorgenomen besluit dat de organisatie betreft, inzake:

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Het aantal ouders dat deel uitmaakt van de oudercommissie is vastgelegd in het reglement.

Leden zijn altijd welkom! Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met onze administratie: 045-5244323.

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer