53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

De commissie behandelt géén klachten tegen een gastouder.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de commissie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer