53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Introductie

Onze peuteropvangen zijn al jarenlang een vertrouwde plek voor jonge kinderen die zich daar gedurende een paar uur per dag spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ze worden daarbij gestimuleerd door professionele leiding en vrijwilligers. Doordat kinderen in groepsverband met elkaar omgaan, maken ze zich sociale vaardigheden eigen. Allerlei activiteiten worden in groepsverband gedaan waarbij de persoonlijke aandacht voor elk kind niet uit het oog wordt verloren. Spelen is ontdekken en leren.

Kiest u voor één van onze peuteropvangen, dan weet u dat uw peuter:

Binnen onze organisatie zijn er vier peuteropvangen Deze zijn gevestigd in Hulsberg,Nuth, Schimmert en Wijnandsrade. De peuteropvang in Nuth is een zogenaamde VVE (=Voor- en Vroegschoolse Educatie) speelzaal . Op deze peuteropvang wordt er gewerkt met Speelplezier, een educatief programma dat ook wordt gebruikt in groep 1 en 2 van de basisschool in Nuth. De andere peuteropvangen werken ook nauw samen met de betreffende basisschool en is er geregeld overleg over werkwijze en overdracht.

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer