53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Kosten

De peuteropvangen vallen onder de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuteropvang. U kunt een kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van de peuteropvang. Dit betekent dat ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag, nu ook voor de peuteropvang gebruik gaan maken van deze regeling. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van een subsidieregeling. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage, waarin een subsidie van de gemeente al is verrekend.

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen de volledige factuur van SKN en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag, betalen een ouderbijdrage waarin de subsidie al is verrekend (dus van het uurtarief is afgetrokken). Maar in beide gevallen zijn (bij een vergelijkbaar inkomen) de uiteindelijke kosten hetzelfde na verrekening van de kinderopvangtoeslag of subsidie.

De uurprijs voor 2020 voor de peuteropvang is €8,34

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer