53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Vierogenprincipe

De commissie Gunning heeft na ‘de Amsterdamse zedenzaak’ een rapport met aanbevelingen geschreven voor de kinderopvang. Belangrijke aanbeveling in haar rapport is: het vier ogen principe. De kinderopvang moet voorkomen dat beroepskrachten zich met één of een aantal kinderen kunnen isoleren. Deze maatregel is vertaald als het vier ogen principe, ‘meer ogen op de groep’, ‘meer oren op de groep’ en ‘transparantie van de ruimtes’.

Hoe geven wij vorm aan het vierogenprincipe?

De pedagogisch medewerkers gaan altijd met z’n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
Het vierogenprincipe is besproken met de oudercommissie en zij zijn akkoord met de invulling zoals SKN aan het vierogenprincipe geeft.

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer