Geschillencommissie

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden
  • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
  • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden
  • De commissie behandelt géén klachten tegen een gastouder.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de commissie https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang