Kinderdagverblijf

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Kinderdagverblijf (KDV) ’t Hummelke heeft drie groepen bestaand uit een baby/dreumes-, dreumes- en peutergroep
met veel liefde en zorg voor kinderen van 0-4 jaar. Gezonde voeding en lichamelijke beweging vinden wij belangrijk en hier wordt dan ook veel aandacht aan besteed door onze pedagogisch medewerkers.

Bij de baby/dreumesgroep wordt er veel aandacht besteed aan een individuele benadering van baby’s, want door een optimaal contact gaan baby’s zich sneller thuis voelen. De deskundigheid van onze pedagogisch medewerkers geeft het vertrouwde gevoel dat een kind zichzelf mag zijn, een ontspannen dag beleeft en ouders rustig kunnen gaan werken.

In de dreumesgroep gaat er al meer aandacht naar het groepsgebeuren, samen eten, spelen en activiteiten doen vindt deze leeftijdscategorie prachtig, daarom worden er geregeld groepsgewijs activiteiten aangeboden.

Op de peutergroep wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er gerichte aandacht is voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen. VVE is eigenlijk een verzamelbegrip voor een aantal activiteiten die aan de hand van thema’s worden aangeboden aan de kinderen, deze zitten vol uitdaging en sluiten aan bij hun belevingswereld.
Voorop staat natuurlijk het plezier in het ontdekken en de groei van hun leefwereld!!!

Wat zeggen de ouders

“Persoonlijk, betrokken, enthousiast.”

Kinderdagverblijf
“Een veilige en vertrouwde plek voor mijn baby’tje om te kunnen en mogen ontwikkelen op eigen tempo, naar het leuke mensje dat hij mede dankzij jullie aan het worden is.”
Kinderdagverblijf

“We hebben onze kinderen altijd met een gerust hart gebracht!”

Kinderdagverblijf