Ouderbetrokkenheid

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

De kinderopvang vervult een belangrijke maatschappelijke rol,
waarin de ontwikkeling en het welzijn van het kind, maar ook het welbevinden van ouders centraal staan.
Een van de vier pijlers van onze missie en visie zijn dan ook de ouders/verzorgers.

Ouders/verzorgers
We ontzorgen ouders/verzorgers en creëren een vertrouwde en veilige plek waar ruimte is om ervaringen uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid. SKN vindt betrokkenheid van ouders/verzorgers op alle gebieden erg belangrijk, betrokkenheid heeft namelijk een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het vertrouwen dat ouders/verzorgers in de pedagogisch medewerker of de gastouder hebben en hun wederzijds respect voor opvoedkeuzes is een belangrijke factor voor de kwaliteit binnen onze organisatie.