GGD Rapportages

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Wettelijke kwaliteitseisen

Alle vormen van opvang moeten voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Hierop wordt
gecontroleerd door de GGD. Ook bij onze organisatie vindt regelmatig deze controle plaats en wel op de volgende aspecten:

  • betrokkenheid en inspraak van ouders
  • deskundigheid van personeel
  • veiligheid en gezondheid
  • accommodatie en inrichting
  • groepsgrootte en het aantal kinderen per medewerker
  • pedagogisch beleid en praktijk
  • het omgaan met klachten
  • Na iedere inspectie wordt er een rapportage gemaakt. Deze zijn openbaar en te vinden via de site van Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Klik op onderstaande links voor het raadplegen van deze GGD rapportages:

GGD Rapportage Buitenschoolse opvang Villa Hulsberg in Hulsberg
GGD Rapportage Peuteropvang Nuther Grut in Nuth
GGD Rapportage Peuteropvang Jip en Janneke in Schimmert
GGD Rapportage Peuteropvang De Kijkdoos in Wijnandsrade