Pedagogisch Beleid

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Alle kinderen zijn uniek. Wij willen graag dat elk kind zich prettig en veilig voelt. Het kind moet het gevoel hebben dat het geaccepteerd wordt. Het individu staat centraal.Daarom is het ook dat we per locatie een apart pedagogisch beleidsplan hebben opgesteld.

Om de twee leefwerelden van het kind (thuis en bij de opvang) op elkaar aan te laten sluiten is het belangrijk dat ouders en medewerkers informatie uitwisselen. Alleen als ouders weten wat er die dag is gebeurd en onze medewerkers de voor het kind belangrijke gebeurtenissen of omstandigheden uit de thuissituatie kennen, kan er sprake zijn van gedeelde opvoeding.

Er wordt ruimte aan kinderen gegeven om vrij te spelen. Daar waar nodig worden er grenzen gesteld of worden de kinderen in bescherming genomen. Er wordt weleens gesproken over het feit dat de ruimte de derde pedagoog is. Wij kunnen ons hierin vinden en zijn dan ook bewust bezig met de ruimte en de materialen in de ruimte. De ruimte moet rust en veiligheid maar daarnaast ook uitdaging en prikkeling bieden.

Het overbrengen van waarden en normen speelt in de opvoeding van de kinderen voortdurend een rol. Er wordt met de ouders besproken hoe wij in de praktijk omgaan met verschillen in waarden en normen. Andere ideeën over opvoeding moeten bespreekbaar zijn en onze medewerkers en ouders kunnen zo leren met de verschillen om te gaan en oog te hebben voor overeenkomsten.