Missie & Visie

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Missie:

Samen spelen , leren en groeien

Visie:

Binnen SKN staat samen spelen, leren en van daaruit groeien centraal. Deze elementen kun je niet alleen, daar hebben we elkaar voor nodig. Samen met kinderen, ouders/verzorgers, medewerkers en netwerkpartners willen we de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk stimuleren zodat het kan groeien tot een uniek persoon. We zijn lokaal georiënteerd, waardoor we goed kunnen inspelen op de behoeftes van een ieder.

Onze visie is gebaseerd op vier belangrijke pijlers:

 1. Kind:
  SKN gaat uit van de unieke behoefte van elk kind. Kinderen kunnen met elkaar in hun eigen tempo spelen, leren en groeien en daarbij hun eigen grenzen en die van anderen leren kennen. Wij bieden kinderen in een vertrouwde omgeving een dagritme aan, door middel van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Het kind wordt uitgedaagd in het ontdekken van nieuwe ervaringen, wat een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.
 2. Ouders:
  We ontzorgen ouders/verzorgers en creëren een vertrouwde en veilige plek, waar ruimte is om ervaringen uit te wisselen op basis van gelijkwaardigheid. SKN vindt betrokkenheid van ouders op alle gebieden erg belangrijk, ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Het vertrouwen dat ouders in de pedagogisch medewerker of de gastouder hebben en hun wederzijds respect voor opvoedkeuzes is een belangrijke factor voor de kwaliteit binnen onze organisatie.
 3. Medewerkers:
  Door oog te hebben voor het welbevinden van de medewerkers. We bieden als SKN dan ook een fijne werkplek waar collegialiteit, open communicatie en actief meedenken gestimuleerd wordt. Om dit te borgen investeert SKN in de medewerkers waardoor medewerkers individueel, maar ook in teamverband kunnen groeien, wat een positief effect heeft op het welbevinden van de kinderen.
 4. Netwerkpartners:
  Daar we lokaal georiënteerd zijn, is contact met onze netwerkpartners binnen de gemeente Beekdaelen en op grotere schaal binnen Parkstad van essentieel belang om de doorlopende ontwikkellijn van 0-12 jaar gezamenlijk vorm te geven. Met als doel de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren en een veilige omgeving te creëren of in stand te houden. Daarnaast hebben we oog voor onze maatschappelijk positie, kiezen we bewust voor lokale ondernemers, samenwerking met verenigingen in de buurt en geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen.