53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Kosten

De gemiddelde uurprijs is opgebouwd uit 2 onderdelen:

Kosten gastouder

Bij opvang bij de gastouder thuis: vanaf €3,85 per uur, per kind
Bij opvang bij de vraagouder thuis: vraag hiernaar bij onze bemiddelingsmedewerker
(maximaal 3 dagen per week)
Deze tarieven zijn adviesprijzen, gastouders mogen afwijken van deze bedragen.
Onze bemiddelingsmedewerkster zal u inlichten als de gastouder die bij u past
afwijkt van deze adviesprijzen.

Kosten gastouderbureau

Bovenop de uurprijs van de gastouder komt 14% van deze uurprijs. Het maandelijkse aantal uren dat op papier is afgesproken geldt als het minimale aantal uren waarover maandelijks koppelingskosten worden betaald. Worden er in een maand meer opvanguren verbruikt, dan stijgen de koppelingskosten mee.

U krijgt als werkende ouder een kinderopvangtoeslag die afhangt van uw inkomen. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze toeslag. In 2018 is het bedrag waarover de vraagouder kinderopvangtoeslag terug kan ontvangen gesteld op € 5,48 per uur. Voor meer informatie over deze toeslag kunt u terecht op www.toeslagen.nl onder het kopje kinderopvangtoeslag.

Gastouder aan huis

Ouders die maximaal 3 dagen per week opvang aan huis nodig hebben, gaan met hun gastouder een arbeidsovereenkomst aan onder de regeling Dienstverlening aan huis. Onder deze regeling kunnen particulieren iemand in huis in dienst nemen, zonder de verplichting loonbelasting en werknemersverzekeringen af te dragen.

Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het gastouderbureau.

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer