53039d24cfae3add3c000071_logo_skn-01.png

Kosten

Meteen inzicht in uw kosten? Maak dan gebruik van onze ‘offerte op maat’.

In de Wet kinderopvang staat de ouder centraal. Ouders hebben een contract met de kinderopvangorganisatie en betalen zelf de factuur. U krijgt als werkende ouder een kinderopvangtoeslag die afhangt van uw inkomen. Ook als u als zelfstandige werkt, hebt u recht op deze toeslag.

Maandelijks ontvangt u een factuur betreffende het totale bedrag van de kinderopvangkosten. Zelf bent u verantwoordelijk voor ontvangst van de kinderopvangtoeslag.
Als basis geldt dat wij de facturen incasseren middels het automatisch incassosysteem. Wij proberen te voorkomen dat u het bedrag dat u als kinderopvangtoeslag ontvangt, voor moet schieten door pas op het eind van de maand het bedrag van de factuur te incasseren.

Via www.toeslagen.nl kunt u o.a. een programma met een elektronisch aanvraagformulier voor de tegemoetkoming door het Rijk downloaden. Het programma geeft vanzelf aan of u recht heeft op een tegemoetkoming kinderopvang. De toeslagen worden door de Belastingdienst/Toeslagen uitbetaald.

De uurprijzen van onze kinderopvang in 2020 zijn:

Ouderportaal | Gastouderportaal | Vraagouderportaal Jaarverslag Privacy beleid Algemene voorwaarden Disclaimer