Doenkids

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Na school willen kinderen even helemaal afschakelen. De BSO biedt binnen wisselende thema’s verschillende activiteiten aan en kinderen mogen dan zelf beslissen of ze hieraan willen deelnemen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van activiteitendatabase DoenKids! Bij het aanbieden van activiteiten houden wij rekening met de leeftijd en ontwikkelingsgebied van de kinderen. Zo kun je met DoenKids activiteiten een aanbod creëren passend bij de interesses van de kinderen.
Het activiteitenaanbod bestaat uit:

  • Sport en spel
  • Creatief
  • Ontdekken, techniek en proefjes
  • Natuur
  • Muziek, expressie en drama
  • Eten en drinken
  • Media

VVE

Op de peutergroep wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er gerichte aandacht is voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen.

doenkids

Doenkids

Na school willen kinderen even helemaal afschakelen. De BSO biedt binnen wisselende thema’s verschillende activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen.

Babyscholing VIB

Wanneer je met aandacht naar een baby kijkt, kun je veel van ze leren! Je kunt zien wat ze je vertellen en ze daardoor beter begrijpen.
Een effectief middel hiervoor is video-interactiebegeleiding.