VVE

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie, een methode voor peuters en kleuters waarin hun ontwikkeling in verschillende domeinen wordt gestimuleerd. Wij werken we met vroegschoolse educatie op de verschillende peuteropvanglocaties en op het kinderdagverblijf.
Het doel van VVE is dat kinderen op een speelse manier in aanraking komen met taal, eerste vormen van rekenen (denk hierbij aan woorden zoals meer, minder, groter, kleiner, enz.). Tevens het oefenen en ontwikkelen van nieuwe motorische vaardigheden en het ontwikkelen van sociaal – emotionele vaardigheden en begripsvorming.
Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om ervaringen te verwerken en het eigen maken van nieuwe vaardigheden, daarom is spelen de basis van de vroegschoolse educatie. Daarnaast biedt VVE de ruimte voor kinderen om dingen te ervaren en te onderzoeken, met andere woorden het gaat niet om het eindresultaat maar om het proces wat een kind doormaakt.
Onze pedagogisch medewerkers zijn getraind om te kijken naar een kind en om op spelenderwijze aan te sluiten bij zijn/haar niveau. In eerste instantie zullen de pedagogisch medewerkers aansluiten op dit niveau om vervolgens het kind ook te stimuleren om een klein stapje verder te gaan. Op deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen de pedagogisch medewerker en het kind met uiteindelijk als doel het stimuleren van de ontwikkeling.

VVE

Op de peutergroep wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er gerichte aandacht is voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen.

doenkids

Doenkids

Na school willen kinderen even helemaal afschakelen. De BSO biedt binnen wisselende thema’s verschillende activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen.

Babyscholing VIB

Wanneer je met aandacht naar een baby kijkt, kun je veel van ze leren! Je kunt zien wat ze je vertellen en ze daardoor beter begrijpen.
Een effectief middel hiervoor is video-interactiebegeleiding.