Babyscholing VIB

“Play is our brain’s favorite way of learning.”
(Diane Ackerman)

Wanneer je met aandacht naar een baby kijkt, kun je veel van ze leren!
Je kunt zien wat ze je vertellen en ze daardoor beter begrijpen. Een effectief middel hiervoor is video-interactiebegeleiding,
hierdoor kun je betekenis geven aan de initiatieven van baby’s en de pedagogische kwaliteit verhogen. Dit doen wij aan de hand van korte video-opnamen, hierdoor wordt de praktijk in beeld gebracht. Analyse van de beelden, samen met de pedagogisch medewerkers, geeft vervolgens inzicht in o.a. welbevinden, betrokkenheid, autonomie of ontwikkelingsaspecten van de baby. Deze methode wordt ingezet om pedagogisch medewerkers van de babygroep extra te scholen en hun inzichten te vergroten zodat ze met een open blik naar zichzelf en betekenisvol naar baby’s kunnen kijken.

VVE

Op de peutergroep wordt er gewerkt op basis van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Dit betekent dat er gerichte aandacht is voor het stimuleren van de cognitieve en sociale vaardigheden van kinderen.

doenkids

Doenkids

Na school willen kinderen even helemaal afschakelen. De BSO biedt binnen wisselende thema’s verschillende activiteiten aan waar de kinderen aan kunnen deelnemen.

Babyscholing VIB

Wanneer je met aandacht naar een baby kijkt, kun je veel van ze leren! Je kunt zien wat ze je vertellen en ze daardoor beter begrijpen.
Een effectief middel hiervoor is video-interactiebegeleiding.